Polska English Russian
a aa aaa | kontrast | facebook youtube poczta | dla pracowników
Wyszukiwarka
mapa strony

Marek Kotański

Co robimy

Leczymy osoby uzależnione od narkotyków


Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalistycznych placówek Stowarzyszenia MONAR na terenie całego kraju. Oferujemy pomoc uzależnionym w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. Pomocy tej, w zależności od potrzeb konkretnych pacjentów, udzielają poradnie, oddziały detoksykacyjne i ośrodki stacjonarne.

więcej

Pomagamy osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS


Wszystkie poradnie i ośrodki Stowarzyszenia MONAR świadczą pomoc osobom seropozytywnym i chorym na AIDS. Zainteresowanym terapią retrowirusową pomagamy nawiązać kontakt z poradniami szpitali zakaźnych i rozpocząć leczenie. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z wszystkimi specjalistycznymi placówkami zajmującymi się leczeniem osób żyjących z HIV.

więcej

Zajmujemy się osobami bezdomnymi


Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR oferuje pomoc osobom bezdomnym w kilkudziesięciu placówkach różnego typu na terenie całej Polski. Stowarzyszenie prowadzi noclegownie, jadłodajnie, stacjonarne domy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz oferuje pomoc specjalistyczną - prawną, psychologiczną i socjalną.

więcej

Realizujemy programy profilaktyczne


Stowarzyszenie MONAR prowadzi programy profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, lansując życie wolne od środków odurzających. W monarowskich młodzieżowych klubach i ośrodkach profilaktyki poradę i profesjonalną pomoc w sprawach dzieci i młodzieży mogą uzyskać także rodzice i opiekunowie.

więcej

Współpracujemy z partnerami w kraju i za granicą


Stowarzyszenie MONAR prowadzi współpracę z instytucjami centralnymi, administracją rządową i samorządową różnych szczebli, z placówkami oświatowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi. Zakres tej współpracy obejmuje zarówno realizację zadań wynikających z bieżącej działalności naszego stowarzyszenia, jak i szkolenia, staże oraz wymianę doświadczeń.

więcej

Organizujemy superwizje


Przedmiotem superwizji mogą być m.in.: analiza relacji z klientem i jej wpływ na diagnozę oraz sposób prowadzenia terapii, etyczne aspekty oddziaływania w relacji pomagania, analiza procesów zachodzących w grupie, relacji w zespole merytorycznym w kontekście ich wpływu na proces oddziaływań, czy konsultacje programowe, związane z realizacją programów pomocowych lub profilaktycznych.

więcej

Strategia Rozwoju Stowarzyszenia MONAR na lata 2014-2020


więcej

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej - lista realizatorów


Lista realizatorów "Laboratorium Wiedzy Pozytywnej" - programu rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach ogólnopolskiego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

więcej


Wspierają nas
Galeria zdjęćProjekty unijne

Materiały Komisji Etyki

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Nasz głos w świecie

Ministerstwo ZdrowiaSieć ECETT
Zobacz więcej linków

Polityka Prywatności Logo Monar

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR 2011