Polska English Russian
a aa aaa | kontrast | facebook youtube poczta | dla pracowników
Wyszukiwarka
mapa strony

Marek Kotański

Co robimy

Organizujemy superwizje


Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ma w swojej ofercie, adresowanej do osób zajmujących się profesjonalną pomocą, spotkania superwizyjne, które stanowią integralną część kształcenia i uważane są za najistotniejszy i najbardziej skuteczny sposób doskonalenia zawodowego.

Przedmiotem superwizji mogą być m.in.: analiza relacji z klientem i jej wpływ na diagnozę oraz sposób prowadzenia terapii, etyczne aspekty oddziaływania w relacji pomagania, analiza procesów zachodzących w grupie, relacji w zespole merytorycznym w kontekście ich wpływu na proces oddziaływań, czy konsultacje programowe, związane z realizacją programów pomocowych lub profilaktycznych. Superwizja to uznany sposób podwyższenia skuteczności systemu pomocowego naszego Stowarzyszenia, to wspólne uczenie się i towarzyszenie sobie w rozwoju zawodowym. Dzięki superwizji możemy:

 • rozumieć siebie, swoje relacje z klientem (klientami) i ich wpływ na naszą pracę,
 • rozwijać się, planować rozwój zawodowy, analizować osobiste zasoby i ograniczenia,
 • korzystać ze wsparcia, radzić sobie z wypaleniem zawodowym,
 • rozwijać współpracę i relacje w zespole pracowniczym,
 • wspierać się w przestrzeganiu zasad etyki zawodowej i rozważaniu dylematów etycznych.

We wrześniu 2014 roku została powołana Rada Superwizorów Stowarzyszenia MONAR. W jej skład weszły osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej, realizacji szkoleń z zakresu terapii i rehabilitacji, których wiedza i umiejętności zostały potwierdzone dodatkowymi certyfikatami lub zaświadczeniami ukończenia specjalistycznych szkoleń.

Skład Rady Superwizorów Stowarzyszenia MONAR:

 • Piotr Adamiak
 • Bogusława Bączkowska
 • Marek Grondas
 • Józef Leśniak
 • Jolanta Łazuga-Koczurowska
 • Grażyna Miros
 • Piotr Sasin
 • Helena Strzałkowska
 • Eliza Weirowska
 • Danuta Wiewióra

Do zadań Rady należy prowadzenie superwizji pracy terapeutów i pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach Stowarzyszenia. Rada opracowała zasady i ofertę prowadzenia superwizji. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy proponuje:

 • superwizje zespołów merytorycznych ośrodków stacjonarnych, ambulatoriów, placówek postrehabilitacyjnych i ośrodków dla osób bezdomnych;
 • superwizje grupowe dla osób z różnych ośrodków;
 • superwizje indywidualne.

Propozycje współpracy zgłaszać można do Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego Stowarzyszenia MONAR, przesyłając wypełniony formularz na adres osb@monar.org

Pobierz formularz

SYLWETKI SUPERWIZORÓW

Jolanta Łazuga-KoczurowskaJolanta Łazuga-Koczurowska - przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR - psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, twórczyni programów terapeutycznych, profilaktycznych i szkoleniowych, związana z MONAREM od 1981 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, była stypendystką Massachussetts University (USA), posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Uniwersytetu w San Diego (Kalifornia, USA), współpracuje z Radą Europy. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielką i liderką pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w Gdańsku, ekspertem oraz członkiem Komisji Certyfikacyjnej w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny terapii i profilaktyki uzależnień oraz wielu referatów i prezentacji przedstawionych podczas sympozjów i konferencji na całym świecie.

Marek GrondasMarek Grondas - specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Łodzi, pełnomocnik ZG Stowarzyszenia Monar ds. leczenia, terapii i rehabilitacji, autor programów szkoleniowych i trener w obszarze psychoedukacji i pracy wychowawczej, wykładowca na Uniwerystecie Łódzkim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Autor ok. 40 artykułów i książek z zakresu edukacji obywatelskiej, umiejętności wychowawczych i profilaktyki. Był wychowawcą w placówkach socjoterapeutycznych, nauczycielem, współtwórcą eksperymentalnego XLIV Liceum Ogólnokształcącego i autorem jego programu wychowawczego, terapeutą w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Stowarzyszenia MONAR dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi/Ozorkowie, przewodniczącym Komisji Etyki Stowarzyszenia Monar. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną, prowadzi szkolenia i konsultacje dla: rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, superwizje dla zespołów merytorycznych.

Piotr AdamiakPiotr Adamiak - magister resocjalizacji. Od 1984 r. terapeuta uzależnień, od roku 1997 kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Współzałożyciel ośrodków MONARU w Łodzi i Kęblinach, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzi superwizje zespołów terapeutycznych pracujących z osobami uzależnionymi. Autor i realizator wielu programów szkoleniowych z zakresu pracy z osobami uzależnionymi.

 

Bogusława BączkowskaBogusława Bączkowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień; absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim; posiada certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie socjoterapii; członek rady programowej Towarzystwa Resocjalizacyjnego. Od 1982 r. związana ze Stowarzyszeniem MONAR, obecnie lider i kierownik Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Nowolipsku.

 

 

Danuta WiewióraDanuta Wiewióra - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psycholog, w MONARZE od 1983 roku; od początku pracuje w dzisiejszej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie; bierze czynny udział w realizacji wielu programów szkoleniowych; jest specjalistą w zakresie HIV/AIDS.

powrót
Wspierają nas
Galeria zdjęćProjekty unijne

Materiały Komisji Etyki

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Nasz głos w świecie

Ministerstwo ZdrowiaSieć ECETT
Zobacz więcej linków

Polityka Prywatności Logo Monar

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR 2011