Polska English Russian
a aa aaa | kontrast | facebook youtube poczta | dla pracowników
Wyszukiwarka
mapa strony

Marek Kotański

Czytelnia » Prace
Sciągnij Plik Narkotyki - ryzykowna droga. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych
autorki: Kinga Sochocka, Karolina van Laere, Stowarzyszenie MONAR, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy
Sciągnij Plik Konsekwencje zdrowotne używania marihuanyw świetle badań oraz propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa
autor: Marcin Szulc; Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 4
Sciągnij Plik Społeczność terapeutyczna w Europie: rozwój, obecne praktyki, rezultaty leczenia i wyniki badań w Unii Europejskiej
prezentacja przedstawiona podczas seminarium Społeczność terapeutyczna jako metoda terapii osób uzależnionych, zorganizowanego przez MONAR i Polską Federację Społeczności Terapeutycznych (Warszawa, 22 listopada 2013), autor: prof. dr Eric Broekaert, Uniwersytet w Gent (Belgia)
Sciągnij Plik Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
pod red. Łukasza Browarczyka i Rafała Stenki (wersja robocza)
Sciągnij Plik Podręcznik streetworkera bezdomności
pod red. Macieja Dębskiego i Anny Michalskiej, przy udziale grupy eksperckiej ds. streetworkingu w składzie: Anna Adamczyk, Lech Bór, Michał Gaweł, Adam Koszutowski, Aleksandra Łukasiewicz, Rafał Stenka, Benita Zychowicz, Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012.
Sciągnij Plik Język narkomanów polskich i czeskich
praca magisterska, autor: Marta Stefaniak-Łubianka, Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)
Sciągnij Plik Resocjalizacja osób bezdomnych z uzależnieniem alkoholowym w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie
praca licencjacka (fragmenty); autor: Piotr Kuraś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Katedra Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii
Sciągnij Plik Monar. Fenomen ruchu społecznego
autor: Dorota Bazuń, Uniwersytet Zielonogórski
Sciągnij Plik Doświadczenia w zakresie przeciwdziałania HIV wśród osób używających narkotyki i realizacja programów redukcji szkód w więzieniach w Polsce i na świecie
autor: Monika Filipowicz
Sciągnij Plik Modyfikacje koncepcji profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym od narkotyków
autor: Joanna Zamecka; Uniwersytet Warszawski; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Sciągnij Plik Narkomania w jednostkach penitencjarnych
autor: Kajetan Dubiel, Centralny Zarząd Służby Więziennej
Sciągnij Plik Narodziny polityki prohibicji wobec narkotyków
autor: Krzysztof Krajewski
Sciągnij Plik Marek Kotański - psycholog rozmiłowany w człowieku
autor: Jolanta Łazuga-Koczurowska; Psychologia Jakości Życia; tom 1 nr 2 (7-18)
Sciągnij Plik Skuteczność programu Monar w leczeniu uzależnień
autor: prof. dr hab. Czesław M. Cekiera; Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL
Sciągnij Plik Model stacjonarnej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym
autor: Jolanta Łazuga-Koczurowska
Sciągnij Plik MONAR jako podmiot polityki społecznej
praca magisterska; autor: Łukasz Wierzbicki; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych
Sciągnij Plik Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS
autor: Julia Wygnańska, National Correspondent, European Observatory of Homelessness FEANTSA; opracowanie na podstawie materiałów Europejskiego Obserwatorium Bezdomności
Sciągnij Plik Czynniki osobowościowe a kondycja emocjonalna, zadowolenie z relacji interpersonalnych i wytrwałość w terapii, na przykładzie terapii narkomanów w ośrodkach Monar
praca magisterska; autor: Anna Golan; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Sciągnij Plik Działalność Stowarzyszenia MONAR na podstawie Punktu Konsultacyjnego w Nowej Soli
praca licencjacka, autor: Żaneta Gąsior; Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o ZdrowiuWspierają nas
Galeria zdjęćProjekty unijne

Materiały Komisji Etyki

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Nasz głos w świecie

Ministerstwo ZdrowiaSieć ECETT
Zobacz więcej linków

Polityka Prywatności Logo Monar

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR 2011