Polska English Russian
a aa aaa | kontrast | facebook youtube poczta | dla pracowników
Wyszukiwarka
mapa strony

Marek Kotański

Kim jesteśmy

O nas w skrócie

2013-11-29


MONAR działa w trzech podstawowych obszarach: pomaga osobom uzależnionym, bezdomnym oraz zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych. W roku 2013 nasze stowarzyszenie prowadziło 30 ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 35 poradni profilaktyki i terapii uzależnień, 44 stacjonarne placówki dla osób bezdomnych.

więcej

Misja i cele


Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.

więcej

Działalność


MONAR realizuje programy skierowane do osób bezdomnych, uzależnionych, zakażonych wirusem HIV oraz wykluczonych społecznie, w tym więźniów. Prowadzimy zarówno ośrodki stacjonarne jak i pobytu dziennego oraz noclegownie, poradnie i punkty konsultacyjne. Ponad 50 naszych placówek posiada uprawnienia do prowadzenia terapii i rehabilitacji osób z problemem narkotykowym.

więcej

Obecne władze


Stowarzyszeniem kieruje dziewięcioosobowy Zarząd Główny, wybierany przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu reprezentują różne nurty działalności MONARU, posiadają wieloletnią praktykę w prowadzeniu placówek i projektów. Od 2002 r. przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR jest Jolanta Łazuga-Koczurowska, psycholog kliniczny, związana z MONAREM od 1981 roku.

więcej

Historia


Pierwszy ośrodek dla osób uzależnionych utworzony w październiku 1978 r. przez Marka Kotańskiego w Głoskowie i nazwany MONAREM dał początek systemowi oddziaływań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, opartemu na założeniach wspólnot terapeutycznych. Stał się także początkiem nowego ruchu społecznego na rzecz przeciwdziałania narkomanii, który zaowocował stworzeniem organizacji, zarejestrowanej w 1981 r. pod nazwą Stowarzyszenie MONAR.

więcej


Wspierają nas
Galeria zdjęćProjekty unijne

Materiały Komisji Etyki

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Nasz głos w świecie

Ministerstwo ZdrowiaSieć ECETT
Zobacz więcej linków

Polityka Prywatności Logo Monar

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR 2011